• Albrackans Kommun
  )
  • Barn och utbildningsförvaltningen
   )
   • Erika skoglund
   • Förskola
    )
    • Myrorna
    • Öppna förskolan
    • Tallbacken
   • Gemensam elevhälsa
   • Grundskola
    )
    • Eken A
    • Eken B
    • Eken C
    • Granen
    • Musik skolan
    • Tallen
  • Kommunledningsförvaltningen
   )
   • Ekonomi
   • Fastighet
   • It- Växel
   • Personalenheten
  • Kultur och Fritidsförvaltningen
   )
   • Biblioteksverksamheten
   • Fritidsenheten
  • Samhällsbyggandsförvaltningen
   )
   • Erik Andersson (Samhällsbyggandsförvaltningen)
   • Fastighetsenheten
    )
    • Fastighetsenheten
    • Städenheten
   • Gatuavdelningen
   • Miljö- och hälsoskydd
   • Park och miljö
   • Plan- och bygg
  • Socialförvaltningen
   )
   • Äldreomsorgen
    )
    • Äldrecenter
    • Gläntan
    • Hemtjänsten
    • Torpsro
   • Förvaltningsledning
   • Handikappomsorg
    )
    • Personliga assistenter
    • Södra
    • Storgatan
    • Västra
   • Individ- och familjeomsorg
   • Personal- och bemanning
   • Rehab